Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 457390

Dato: 13.04.2023

Seksuell lavalder bør forbli 16 år.