Høringssvar fra PION - Prostituertes interesseorganisasjon i Norge

Dato: 13.04.2023

Høringssvar fra PION- Prostituertes interesseorganisasjon i Norge, til Justis- og beredskapsdepartementets høring: NOU 2022: 21 - Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten, referanse 23/259

Vedlegg