Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 782021

Dato: 11.04.2023

Ønsker ikke forandring i dagens lov.