Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 462169

Dato: 13.04.2023

Jeg mener man bør øke den seksuelle lavalder. Det er et samfunnsproblem når det kommer til overgrep og press for barn og ungdom innen feltet sex-insest-overgrep-barneekteskap.

Norge som er et såpass resursterkt land bør gå foran med gode eksempler.

Man blir aldri kvitt problemet rundt overgrep og press, men det setter noen rammer. Øk den seksuelle lavalder til 17 eller 18 år. I tråd med det, øk strafferammen for overgrep-insest-barneekteskap med lik linje som paragraf 8-21 år som ofte drapspersoner havner under.

Det er uhørt at Norge ikke har høyere strafferamme rundt nettopp dette.

Jeg forstår ikke hvorfor det er så vanskelig å få til for regjeringen. Sikre barna våres framtid. Øk den seksuelle lavalder. Vis verden at vi tenker klokt her i nord.