Høringssvar fra Ivar A. Rossavik

Dato: 11.04.2023

Jeg svarer på vegne av meg selv.

Jeg er i mot å senke den seksuelle lavalderen. Jeg mener tvert imot at den bør heves til 18 år.

Med vennlig hilsen

Ivar A. Rossavik