Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 252429

Dato: 12.04.2023

Jeg mener at den seksuelle lavalderen skal fortsette å være 16år