Høringssvar fra Kirkerådet, Den norske kirke

Dato: 10.04.2023

Vedlegg