Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 521166

Dato: 13.04.2023

Hva er fordelen med at den seksuelle lavalder senkes? Samleie under samtykke er sjeldent et samfunnsproblem? Problemet er når samleie er uten samtykke, og enda verre, med barn. Ønsker vi at det skal være normgivende at 15 åringer er modne nok til å vurdere konsekvensene av seksuell kontakt? Også med eldre, gjerne mye eldre? Det er et samfunn jeg overhodet ikke ønsker. Å senke den seksuelle lavalder sender signaler om at vi som samfunn mener at alle over 15 år er i stand til å forholde seg til og forsvare seg mot forsøk på seksuell vold. Og vite forskjell på hva som er seksuell kontakt med samtykke og uten, og hvilke konsekvenser de seksuelle handlingene har. Den seksuelle lavalderen forteller individet hvor samfunnet setter grensen. 15 år er ungdomsskole. 15 år er tre år før myndighetsalder, før lappen, før bankID, før alkohol, før du kan ta alle avgjørelser på egne vegne. Blir du gravid som 15 åring må du fortsatt be moren din om signatur for å få lov til å dra på skoletur. Bruk heller tid og midler på å få på plass bedre seksualundervisning fra barnehage av. Undervisning om grenser, seksualitet, følelser, mensen, fruktbarhet, ulike sykdommer/seksuelt overførbare sykdommer, nærhet og kjærlighet gjennom hvert eneste år i skolen helt opp til siste videregående. DET er fornuftig det.