Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 942498

Dato: 11.04.2023

Eg meiner at den seksuelle lavalderen IKKJE må senkes.

Det er enorme konsekvenser i verden, av seksuelle overgrep. Og lite snakk om overgriperene. Det er eit problem som ingen vil ta tak i..

Konsekvensene blir ikkje tatt tak i fordi det er så utbredt. Og å senke lavalderen sender signaler til dei kåte voksne, om legitimering av sin lyst på barn og ungdom.

Fokus bør ikkje ligge på tilrettelegging, og me er ikkje sterkare enn dei svakaste leddene, overgriparame.

Å senke den seksuelle lavalderen vil kun føre til færre straffesaker. Feig løsning på samfunnets største problem.

Mvh