Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 472037

Dato: 11.04.2023

Jeg er MOTSTANDER av det nye forslaget. Den seksuelle lavalder bør IKKE senkes.