Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 405282

Dato: 13.04.2023

Jeg mener den seksuelle lavalderen ikke bør senkes. Etter mitt syn vil en slik endring mest gagne voksne som ønsker å ha seksuell omgang med ungdom.

Unge mennesker er sårbare i møte med voksne som vil innlede forhold til ungdom pga misforholdet i modenhet.

Voksne bør ikke ha lov til å ha seksuell omgang med så unge mennesker!

Ved å senke den seksuelle lavalderen kan ungdom utnyttes av voksne personer, helt lovlig.