Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 254815

Dato: 07.04.2023

Nei, hvorfor i all verden skal man senke den seksuelle lavalderen?

  1. Modenhetsnivå: 15-åringer er generelt mindre modne enn 16-åringer, og kan ha vanskeligere for å ta informerte og ansvarlige beslutninger om seksuell aktivitet.
  2. Utnyttelse: En lavere seksuell lavalder kan øke risikoen for at yngre ungdommer utnyttes seksuelt av eldre personer.
  3. Skadelige effekter: Ungdom som deltar i seksuell aktivitet i yngre alder kan oppleve større risiko for fysiske og psykiske helseproblemer.
  4. Graviditet og seksuelt overførbare infeksjoner: Yngre ungdommer kan ha dårligere kunnskap om prevensjon og beskyttelse mot seksuelt overførbare infeksjoner, noe som kan føre til økt forekomst av disse problemene.
  5. Forskjell i utvikling: Ungdom utvikler seg i ulik takt, og en lavere seksuell lavalder kan derfor ha større innvirkning på noen 15-åringer enn på andre.

Å senke den seksuelle lavalderen med ett år vil bare bidra til å representere en ytterligere seksualisering av barn og unges hverdag, og gjøre det enklere å forsvare voksen seksualitet - på barns bekostning. Det er det siste vi trenger.