Høringssvar fra BDSMNorge

Dato: 13.04.2023

Høringssvar fra Samarbeidsforumet BDSMNorge

Samarbeidsforumet BDSMNorge, heretter BDSMNorge, ønsker å uttrykke vår støtte til NOU 2022: 21 Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten. Som en tilhenger av et positivt syn på kropp og seksualitet, mener BDSMNorge at den seksuelle selvbestemmelsesretten er en grunnleggende rettighet som må beskyttes av loven.

BDSMNorge støtter forslaget om å endre straffeloven for å inkludere et krav om samtykke for å definere hva som utgjør seksuell handling. BDSMNorge mener også at det er viktig å anerkjenne dynamisk samtykke, og at dette bør inkluderes i lovgivningen. Ved å ta hensyn til dynamisk samtykke, vil loven bedre kunne beskytte den seksuelle selvbestemmelsesretten og sikre at seksuelle relasjoner skjer på en trygg og respektfull måte.

BDSMNorge mener også at det er viktig å utvide straffebestemmelsene for seksuelle handlinger til å omfatte alle former for seksuell aktivitet, inkludert digital seksuell trakassering og grooming. Det er viktig at loven tar høyde for den økende bruken av teknologi og internett i seksuell trakassering, og sikrer at ofrene for denne type overgrep har rettferdig beskyttelse under loven.

For å få til kulturendring er likevel straff ikke det viktigste; kommunikasjon og innsjekk og hvordan forsikre seg om den andres fortsatte samtykke bør være del av i seksualundervisning i skolen. Her har man mye å lære av BDSM- og Polymiljøene, som har dynamisk samtykke med innsjekk mellom partene som en fundamental del av kulturen.

Samtykke, informert og entusiastisk; er jo det vi selv underviser og krever; og prøver å eksportere ut til samfunnet.

Til slutt vil BDSMNorge påpeke viktigheten av å tilby støtte og hjelp til ofre for seksuelle overgrep. BDSMNorge mener at det er viktig å ha et godt tilbud av hjelpetiltak, som krisesentre og psykologisk hjelp, for ofrene for å sikre at de får den støtten de trenger for å komme seg gjennom traumet.


Takk for muligheten til å gi vår tilbakemelding på NOU 2022: 21. Vi håper våre synspunkter vil bli tatt i betraktning i den videre prosessen og ønsker videre dialog hjertelig velkommen.

Samarbeidsforumet BDSMNorge, på vegne av:

Are'Sia BDSM-forening, Sør-Hedmark

Chains – Møre og Romsdal BDSM

OsloBDSM

Scandinavian Leather Men

SM Bergen

Val Eyja, Vestre Viken BDSMforening