Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 392330

Dato: 13.04.2023

Å senke den seksuelle lavalderen til 15 år vil, etter mitt skjønn, ikke være med på å styrke vernet mot seksuelle utnyttelse av personer under 18 år i særlige sårbare situasjoner. Slik jeg ser det vil et slikt grep gjøre barn og ungdom mer utsatt for seksuelle handlinger i en alder der de selv er umodne og usikre på kropp og seksualitet. At det framover skal defineres som "normalt" med seksuelle handlinger mellom personer i en så ung alder vil kunne føre til at flere barn/ungdommer vil kunne føle seg presset til dette fordi det er lov.
NEI fra meg!