Høringssvar fra Marius Viken

Dato: 12.04.2023

Å senke den seksuelle lavalderen til 15 år vil bety at man tillater seksuelle handlinger mellom personer som er under 16 år, som er den nåværende aldersgrensen for samtykke til sex. Dette vil være problematisk av flere grunner:

  1. Manglende modenhet: Mange ungdommer under 16 år er ikke fysisk, mentalt eller følelsesmessig modne nok til å kunne ta ansvar for sitt eget seksuelle liv. Å senke den seksuelle lavalderen vil derfor øke risikoen for at de utsettes for seksuelle overgrep og utnyttelse.

  2. Ubalansert maktforhold: Det er en grunn til at vi har en seksuell lavalder, og det er for å beskytte personer som ikke har den samme makt og livserfaring som eldre personer. Å senke den seksuelle lavalderen vil derfor kunne føre til at ungdommer utsettes for seksuelle handlinger de egentlig ikke ønsker, men føler seg presset til å utføre på grunn av ubalanserte maktforhold.

  3. Kriminalisering av seksuell utnyttelse: En lavere seksuell lavalder vil gjøre det vanskeligere å straffe personer som utnytter eller misbruker ungdommer seksuelt. Dette kan føre til at færre saker anmeldes og at overgripere får færre konsekvenser for sine handlinger.

Av disse grunnene mener jeg at den seksuelle lavalderen bør forbli på 16 år, eller aller helst heves til 18 år, og at det heller bør fokuseres på å bedre seksualundervisning og øke bevisstheten rundt seksuell trakassering og overgrep.

Ved heving av seksuell lavalder til 18 år, kan man heller fokusere på å få på plass en paragraf som tillater seksuell eksperimentering blant jevnaldrede. Så fremt det er samtykke fra begge parter.