Høringssvar fra Julia Olsen Vestnes

Dato: 12.04.2023

Jeg mener at forslaget av å senke den sekuselle lavalderen er ansvarsfraskrivelse. Barn har rett til beskyttelse og jeg mener det å senke den seksuelle lavalderen er å fraskrive voksne et ansvar om å lære barn om grenser, respekt og seksualitet. Mange barn styres av impulser og følelser fremfor fornuft og ansvar i ungdomsårene - noe som kan føre til mange uønskede hendelser som overgrep på grunn av mangel på samtykke (umodenhet hos barn), voksne mennesker som slipper unna overgrep mot barn, uønsket graviditet osv.

Jeg mener vi har et samfunnsansvar å beskytte barn og unge ved å lære de om grenser, seksualitet, samtykke og å ha en seksuell lavalder som beskytter ungdommer i en veldig usikker og sårbar tid av livet.