Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 443174

Dato: 13.04.2023

Seksuell lavalder bør ikke senkes til 15 år.