Høringssvar fra Heidi Steen Jensen

Dato: 13.04.2023

19. desember 2022 foreslo Straffelovrådet å senke den seksuelle lavalderen fra 16 til 15 år. Dette begrunnes med at «barn som nærmer seg seksuell lavalder gis større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende».

Ja, barn utforsker. Men slike tilfeller omfattes allerede av prinsippet om jevnbyrdighet. I dag er det nemlig slik at dersom den ene parten er under 16 år, og den eldre parten vurderes av retten å være jevnbyrdig i utvikling, kan retten bestemme at den eldre parten ikke straffes. Er ikke da vurderingen om å senke seksuell lavalder heller et spørsmål om når de unge er gamle nok til å være «fritt vilt» for voksne?

Jeg mener at dette forslaget ikke kommer de unge til gode. De har full mulighet til å utforske sin og jevnaldrendes seksualitet uten senket seksuell lavalder. Forslaget beskytter ikke barn og unge, det gir heller større spillerom for voksne på jakt etter yngre seksualpartnere.