Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 197423

Dato: 12.04.2023

Hei!

Jeg ønsket å skrive dette brevet fordi jeg er sterkt i mot å senke den seksuelle lavalder til 15 år, jeg mener heller at den burde heves til 17-18 år. Vi trenger at våre unge blir beskyttet fra grooming og predatorer gjennom et klart lovverk. Et lovverk som gjør det klart at hvis du er i denne alderen er det ingen unnskyldnig en person kan komme med for å slippe unna ansvar. Som gjør at offer for slike overgrep kan legge fra seg ødeleggende skyld og skam. Et signal for overgripere til å holde seg unna, et signal om hvilke verdier vi skal ha i dette samfunnet, å beskytte våre barn fra overgrep. Overgrep som har stor innvirkning på offeret sitt fremtidige livskvalitet. Som vi vet har slike hendelser stor innvirkning på livet til de som opplever det, det har også store økonomiske konsekvenser for samfunnet. Når man er tenåring har man dårligere bedømmelsekraft og klarer ikke alltid å forutse like bra de negative sidene med en situasjon man kan havne i, derfor er man mer utsatt for å havne i situasjoner som man senere i livet ville unngått. Man er også ofte mer påvirket av press fra andre og gruppepress. Vi vet at de fleste seksuelle overgrep skjer før man er fylt 18 år, derfor er det spesielt viktig at det er en ekstra beskyttelse med å ha en seksuell lavalder som beskytter alle under ihvertfall 16 år.