Høringssvar fra Inga Rapp Friedl

Dato: 13.04.2023

Beskytt barn, og behold 16 år som seksuell lavalder! Barn er mer utsatt enn noen gang for seksuelle overgrep, blant annet er barn nå betydelig mer tilgjengelige for overgripere gjennom digitale medier enn tidligere. Per i dag er det allerede pinlig lave straffer og få tiltaler for seksuelle overgrep mot barn. Dette vil bare forsterkes ved en senking av seksuell lavalder. Øk heller til 18 år!