Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 267521

Dato: 12.04.2023

Jeg mener at dette ikke bør opp til høring, og at eksisterende lavalder bør bestå, ikke senkes