Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 195313

Dato: 12.04.2023

Jeg er sterkt uenig i å senke den seksuelle lavalder fra 16 år til 15 år.

Jeg mener at strafferammen for seksuelle overgrep mot barn over 16 år er for lav, og at vi trenger den skjerpelsen/økningen i strafferammen for barn under 16 år slik det er nå.