Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 466168

Dato: 13.04.2023

Seksuell lavalder bør ikke senkes. 15 år gamle mennesker er per definisjon barn. Det er stor forskjell på en tenkt gjennomsnittlig femten- og en sekstenåring, på samme måte som modenhetsnivået femtenåringer imellom er svært variert. Lovverket bør beskytte sårbare grupper, som jeg mener barn på femten år er