Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 343245

Dato: 13.04.2023

Å senke den seksuelle lavalderen til 15 år er et forslag med sjokkerende undertoner. Ved å vedta dette, gjør departement og regjering en ansvarsfraskrivelse for alle sårbare og utsatte barn et slikt forslag kan ramme. Forslaget er heller ikke fundert i andre lovtekster. Hvorfor er et barn på 15 år, som er umyndig, moden nok til å inngå seksuelle relasjoner med myndige personer, men ikke moden nok til å for eksempel stemme ved et stortingsvalg? Å avgi en stemme i et stortingsvalg krever refleksjonsnivå, evne til å gi et informert samtykke og å motstå press. 15 år gamle barn vurderes som å ikke være moden nok til dette, men moden nok til seksuelle handlinger som krever det samme av barnet? Om to jevnaldrende ungdom gjør seksuelle handlinger sammen, er det ikke rammet av seksuell lavalder. Så hvorfor ønsker man å heve den? Er det fordi departementet ønsker å fremme sex mellom myndige og umyndige?

Barn må beskyttes fra seksuell utnyttelse, og om lavalderen skal endres bør den heves.