Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 115150

Dato: 12.04.2023

16år burde forbli seksuell lavalder.