Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 420396

Dato: 13.04.2023

Dette er rett og slett uhørt at vår regjering ikke skal beskytte barna våre mot seksuelle overgrep, for det er hva det i realiteten vil bety for 15 år gamle jenter nå. Forøvrig gutter også, men i hovedsak jenter. Det vil gi politiet muligheten til å hengelegge disse sakene som de gjør med voksne kvinner og jenter over seksuell lavalder.

Om det ikke skulle være tydelig fra teksten over, så er aldeles motbydelig at dette er oppe til høring og regjeringen må aldri finne på å godkjenne dette. Vi mangler allerede en samtykkelov som vi ble lovet, ikke utsett unge jenter for slik overtramp av deres beskyttelse. Jenter i 10ende klasse og under er ikke modne nok til å ta slike valg som potensielt kan påvirke resten av deres liv, og overgripere vil få et fripass om dette godkjennes. Om noe så bør regjeringen vurdere å sette opp den seksuelle lavalderen for å beskytte norske barn mot overgripere. For det er hva de er i en alder under 18 år, de er barn som skal beskyttes.