Høringssvar fra Inger-Katrin Kolvik Larsen

Dato: 13.04.2023

Det er spesielt å tenke på at man i Norge blir myndig ved fylte 18 år, får stemmerett og mulighet til å kjøpe aldersbestemte varer som kan påvirke liv og helse negativt (alkohol, tobakk). Det gir ikke helt mening at den seksuelle lavalderen er 16 år engang, når vi ikke anser barn under 18 som voksne nok til å ta store livspåvirkende valg. For hvor stort og livspåvirkende er det ikke å bli mor eller far i en alder av 16? Og deretter å tenke på at man ikke kan påvirke politikken rundt det nye barnet som er skapt.

At unge bør lære om seksualitet og hva det betyr for dem er en ting. Å oppleve at presset om å debutere seksuelt kommer enda tidligere, er ikke greit. Om noe bør den seksuelle lavalderen økes, ikke senkes.