Høringssvar fra Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter m.fl.