Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 524338

Dato: 13.04.2023

Senking av den seksuelle lavalder er etter min mening helt feil og kan potensielt få negative konsekvenser. Av egen erfaring meldte jeg ikke inn voldtekt fordi jeg akkurat var fylt 16 år. Mye av årsaken til at jeg ikke meldte inn hendelsen var fordi jeg var bikket den seksuelle lavalder.