Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 505291

Dato: 13.04.2023

sitter med mine venner mellom 18 og 21, som alle er enige om at vi ikke ser store fordeler med å senke den seksuelle lavalderen. Hvis den blir senket kan dette også risikere i at flere ingeniør utsatt for overgrep. Jeg tror det er bedre å fokusere på å informere unge om sin egen seksualitet. Jeg tror også man glemmer presset som følger med på å senke den seksuelle lavalderen. Gjennomsnittet for når unge i Norge har sex er ca. 16,7 år for jenter og 17,9 år for gutter. Jeg tror at man også glemmer presset unge føler på, som gir det en skriftelig tanke om når barn kan ha sex.