Høringssvar fra Tone Bentzen

Dato: 13.04.2023

Seksuell lavalder bør ikke senkes til 15 år. De er fortsatt sårbare unge, som må få modnes mer før de starter med voksenlivet.
Det må ikke åpnes for potensielle overgrep under dekke av lovlig alder.
Tone Bentzen