Høringssvar fra Stein Aas-Haga

Dato: 11.04.2023

Jeg er imot forslaget.