Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 527372

Dato: 13.04.2023

Eg meiner at den seksuelle lavalderen ikkje bør senkast.