Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 289826

Dato: 13.04.2023

Jeg mener seksuell lavalder ikke bør senkes. Den bør fortsatt være 16 år for å beskytte barn.