Høringssvar fra Ida Eliassen-Coker, sjefredaktør og grunnlegger av ALTSÅ Magasin

Dato: 12.04.2023

Seksuelle overgrep mot barn skal ikke velsignes av staten!

Hvis den seksuelle lavalderen senkes, vil ikke det han gjorde lenger være et overgrep. Da er vi mange som blir sittende alene med skammen.

«Beskytt femtenåringer mot straffelovrådet» er én av 8. mars-parolene i Oslo i år. For meg står denne saken nært. Så nært at jeg velger å trekke den fram blant så mange andre viktige saker som jeg kunne nevnt, ved en av årets viktigste markeringer.

Da jeg var 15 år hadde jeg min første seksuelle opplevelse. Det skjedde dessverre med en 10 år eldre mann. Da jeg ble 36 år anmeldte jeg ham. Saken var foreldet og fikk derfor ingen rettslige konsekvenser.

Jeg er likevel så inderlig glad for at forbrytelsen som formet min seksualitet til noe usunt, anerkjennes som feil. Et lovbrudd. En handling som har preget meg psykisk. Hvis den seksuelle lavalderen derimot hadde vært 15 år den gangen, hadde det nok vært umulig for meg å komme videre.

Det var nettopp dette med å plassere skyld og skam over på gjerningsmannen som gjorde at jeg sluttet å ha angst og tenke på hendelsen hver dag. Det hadde jeg ikke klart hvis det han gjorde, ikke ble klassifisert som et lovbrudd.

Fritt vilt for voksne

Da jeg konfronterte ham i Konfliktrådet i fjor, forsvant en 26 år gammel bør fra skuldrene mine.

I alle år hadde jeg gått og tenkt på overgrepet som noe dumt jeg hadde gjort og at jeg hadde en litt sprø start på sexlivet mitt. Jeg koblet det ikke alltid til problemene jeg hadde. Jeg husker at jeg i tenårene hadde en oppfatning av at det var et slags magisk kobling mellom den første seksuelle erfaringen og det påfølgende mønsteret.

Ikke engang da jeg jobbet med seksuelle overgrep mot barn i PRESS (Redd barna Ungdom), trakk jeg paralleller til meg selv. Jeg klarte ikke å se på meg selv som et offer. Men nå vet jeg at dette med å gjenskape en overgrepssituasjon, er en helt vanlig underbevisst måte å prøve å ta tilbake kontrollen på. Med tiden har jeg oppdaget et stygt mønster og kjent på en smerte og en angst som ikke ville slippe taket, til tross for endeløse timer med terapi.

19. desember 2022 foreslo Straffelovrådet å senke den seksuelle lavalderen fra 16 til 15 år. Dette begrunnes med at «barn som nærmer seg seksuell lavalder gis større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende».

Ja, barn utforsker. Men slike tilfeller omfattes allerede av prinsippet om jevnbyrdighet. I dag er det nemlig slik at dersom den ene parten er under 16 år, og den eldre parten vurderes av retten å være jevnbyrdig i utvikling, kan retten bestemme at den eldre parten ikke straffes. Er ikke da vurderingen om å senke seksuell lavalder heller et spørsmål om når de unge er gamle nok til å være «fritt vilt» for voksne?

I loven står det: «Straff (…) kan falle bort eller settes under minstestraffen i §300 dersom de involverte er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.» Derfor er det helt useriøst å komme med et slikt forslag nå. I tillegg er det skadelig.

Beskytte barn mot misbruk

Min sak er et godt eksempel på hvorfor barn under 16 har behov for beskyttelse gjennom bestemmelsen om seksuell lavalder. Hadde jeg vokst opp i Sverige eller Danmark, ville ikke det han gjorde mot meg engang vært ulovlig. Da hadde skammen som jeg gikk rundt med i alle disse årene, vært berettiget.

Straffelovrådet trekker fram våre naboland som støtte for forslaget sitt. Men de peker ikke på hvilken effekt lovgivningen faktisk har i Sverige og Danmark, eller hvorvidt de har andre ordninger som sikrer barn og unge mot overgrep. Det at andre land har andre regler er ikke et godt argument for å følge dem. Kanskje er det heller de andre landene som bør heve sine aldersgrenser? Sverige er ikke bedre på alt. For eksempel har de lover som sier at en voldtektsutsatt som avslører sin overgriper, offentlig kan dømmes for ærekrenkelser, selv når den ansvarlige er dømt for det. Bør vi også ha det sånn?

Tvert imot burde vi heve den seksuelle lavalderen for å beskytte barn og ungdom fra de mange voksne som har en preferanse for alt for unge sexpartnere.

Selvfølgelig vil det han gjorde mot meg alltid være et overgrep. Selv om han ikke brukte tvang eller vold. Hvis lavalderen senkes, vil tusenvis av ungdommer i årene som kommer bli misbrukt av voksne med statens velsignelse.