Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 167446

Dato: 12.04.2023

Ikke senk grensen for seksuell lavalder!