Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 453445

Dato: 13.04.2023

Jeg mener at den seksuelle lavalderen burde fortsette å være 16 år.