Høringssvar fra Juni Rustad

Dato: 13.04.2023

Den samtykkeloven som foreslåes her legger for mye ansvar på offeret fremfor overgriperen. All sex uten samtykke er voldtekt og skal straffes som voldtekt. Det bør ikke være nødvendig "å gi utrykk for for at man ikke vil ha sex gjennom ord eller handling", for at overgriperen skal få en passende straff i saker der offeret ikke har kunnet utrykke seg tydelig nok for retten, men helt klart ikke har samtykket. I praksis vil ikke dette føre til mer rettferdighet for voldtektsoffer, men mer fokus på hvor tydelige offerets ord og handlinger er fremfor overgriperens. Det er forkastelig å kalle dette en samtykkelov.