Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 321306

Dato: 13.04.2023

Seksuell lavalder bør ikke senkes, er barn dette er snakk om.