Høringssvar fra Rød Ungdom

Dato: 13.04.2023

Høringssvar fra Rød Ungdom

Negativ til oppheving av sexkjøpsloven

Rød Ungdom er for dagens sexkjøpslovgivning. En undersøkelse fra 2012, der data fra 116 land ble samlet inn og det ble gjort case studies på Danmark, Tyskland og Sveits, viser at legalisering av prostitusjon øker omfanget av trafficking. Den slo fast at det negative omfanget av trafficking økte langt mer enn det "positive" omfanget av kvinner som var der frivillig og at den nordiske modellen minsket omfanget av trafficking. Rød Ungdom mener at vi ikke kan utforme politikken basert på de få priviligerte som er i prostitusjon frivillig. Derfor er vi sterkt kritiske til en liberalisering av dagens sexkjøpslov.

Vi trenger en reell samtykkelov

Rød Ungdom mener at den foreslåtte voldtektslovgivningen er et betydelig skritt i riktig retning, men at det enda ikke tilfredsstiller Istanbulkonvensjonen, som krever en tydelig samtykkebasert voldtektslovgivning. Norge er tilsluttet Istanbulkonvensjonen. Derfor bør en ha en "ja betyr ja"-modell, noe utvalget ikke legger opp til. I lys av de nye undersøkelsene som viser at 1/5 kvinner blir voldtatt, er det viktigere enn noen sinne med en god og tydelig voldtektslovgivning som slår fast at sex uten samtykke er voldtekt.

Vern av unge - ikke sett ned seksuell lavalder

I dag åpner loven for at jevnaldrene kan ha sex med jevnaldrene. Vi frykter dog at å senke den seksuelle lavalderen vil gjøre det enklere for eldre menn å gå tilgang til og utnytte unge jenter og barn. Vi er derfor svært negative til å senke den seksuelle lavalderen, og mener en må sette unge menneskers trygghet først.