Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 474227

Dato: 13.04.2023

Jeg er sterkt imot at den seksuelle lavalder settes ned til 15 år.

Det vil skape et enda større press på unge, samt gjøre det vanskeligere for de å si nei.

Det øker faren for at eldre personer utnytter 15 åringer til sex.

Lovendring øker aksepten for at sex med 15 åringer er normen. Dermed øker presset til yngre debut alder.

Det er den svakeste part vi trenger å beskytte. Det er oftest jentene. Det er den svakeste part som bærer byrden.