Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 344397

Dato: 13.04.2023

Seksuell lavalder bør være 16 år!