Høringssvar fra Benita

Dato: 12.04.2023

Jeg mener at vi ikke bør senke den seksuelle lavaladeren. Dette skyldes flere grunner.

Det er viktig å huske på at seksualitet er en naturlig del av menneskelige relasjoner. Det er viktig å oppmuntre til å utforske og uttrykke seksualitet på en trygg og ansvarlig måte, og vi må istandgjøre unge mennesker til å kunne gjøre nettopp dette.

For det første så har vi fremdeles ikke en seksualitetsundervisning som holder mål. Som Redd Barnas rapport "Et skada bilde av hvordan sex er" viser, så er står porno for mye av informasjonen unge får, og vold og manglende samtykke er en gjenganger.

For det andre kan det å senke den seksuelle lavaladeren føre til at det blir lettere å begå seksuelle overgrep. Dette er et alvorlig problem som vi ikke kan ignorere. Vi må sørge for at alle som deltar i seksuelle aktiviteter gjør det frivillig og uten press. Vi vet at "grooming" er et begrep som også kan gjelde eldre personer som søker seg mot yngre mennesker, ikke kun ved pedofili. Hjernen er i rivende utvikling, og ved å senke den seksuelle lavalderen vil vi gjøre det lettere for voksne mennesker å utnytte yngre mennesker.

For det tredje kan det å senke den seksuelle lavaladeren føre til at det blir lettere å utsette seg selv og andre for press om å debutere seksuelt. De siste årene har gjennomsnittet for seksuell debut gått opp, noe som kan tyde på at med økende bevissthet om seksualitet så er ungdom også mer bevisst sine egne grenser. Dette kan igjen tyde på at de fleste er mer komfortabel med å debutere rundt 17-18 års alderen, og ikke 15.

Vi må sørge for at alle som deltar i seksuelle aktiviteter gjør det frivillig og uten press. Vi utøver allerede et godt skjønn med tanke på å ta hensyn til alder i mellom sexpartnere som er akkurat under 16 og litt over, og så videre. Frem til vi er ca. 25 år så er hjernen i rivende utvikling, og det er mange som har hatt opplevelser de gjerne skulle vært foruten.

Til sammen mener jeg derfor at vi IKKE må senke den seksuelle lavalderen.