Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 522271

Dato: 13.04.2023

Eg synes ikkje den seksuelle lavalder bør senkast til 15 år.

Eg trur lovforslaget i værste fall vil kunna fremma seksuelle overgrep gjennom at voksne har sex med 15-åringar, som ikkje er modne nok til å forstå konsekvensen av sex.

Me snakkar her om BARN frå 15 til 16 år. Barn som lev i eit samfunn med aukande seksualisering og press, der barn ikkje lengre får vera nettopp det: barn.

Eg er bekymra for utviklinga, manglande rettsvern og retninga Noreg vurderer å ta. Bekymra som kvinne og mor.