Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 365158

Dato: 13.04.2023

Synes det er et skremmende forslag som ikke er bygget på gode argumenter.

Å senke den seksuelle lavalderen vil bidra til at det blir enklere for voksne å utnytte barn seksuelt eller få de til å dele seksuelt innhold. Hvorfor skal vi frata 15 åringer det vernet de har mot seksuelle overgrep mot voksne? Spesielt i en tid hvor vi ser at at overgrep mot barn stadig øker. (Både online og offline).

Jeg kan ikke forstå hvordan det er mulig å komme med et slikt forslag i en tid hvor alt peker mot at seksuelle overgrep mot barn øker, og hvor det er tydelig at barn trenger bedre beskyttelse.