Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 458388

Dato: 13.04.2023

Barn er ikke og skal heller ikke være fritt vilt for voksene. Å senke den seksuelle lavalderen hjelper ikke barn og unge, men heller voksne som ønsker å utnytte individer som enda ikke er ferdig utviklet, ikke har myndighet og som lettere kan la seg manipulere og presse til å gjøre ting for andre.

Å senke den seksuelle lavalderen gir en indikasjon på når man forventes å ha sex. Selv om det stemmer at noen har det før og noen etter, så er det vanskelig å unngå at lovgivningen blir en moralsk pekepinn og norm for når man kan og i noens øyne bør debutere sexuelt. Noe som i andre rekke kan øke presse fra andre på et tidligere stadie der færre vil være klare for det.

Jeg er derfor sterkt imot at den seksuelle lavalderen senkes.