Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 158567

Dato: 12.04.2023

Jeg mener att den seksuelle lavalderen ikke bør senkes til 15 år. Fordelen med friheten til å ha lovlig sex fra 15 år veier ikke opp for de negative konsekvensene som kan oppstå ved senking av seksuell lavalder. Jeg tror at for de aller fleste vil konsekvensen av å måtte vente litt med å ha sex mye mindre enn å ha sex tidligere enn du kanskje var klar for. Jeg mener att det bør være mange flere gode grunner, og nøyere utredning av negative følger før man endrer en lov som i de aller fleste tilfeller beskytter ungdommene.