Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 270331

Dato: 12.04.2023

Jeg mener at den seksuelle lavalder bør forbli 16 år.

I dag utsettes ungdom for massiv påvirkning via medier, sosiale medier og internett/porno på en måte som indikerer at alle typer seksuell aktivitet er normalt og sunt. Dette er i seg selv bra, men det medfører også et press på ungdommens egne grenser.

Derfor er det enda viktigere enn tidligere at man gir ungdommen anledning til å modnes mentalt med tanke på egne behov, grenser og ønsker før de debuterer seksuelt.

Mvh tre-ungdoms-mor