Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 346220

Dato: 13.04.2023

På vegne av alle som har blitt seksuelt misbrukt og voldtatt. Øk- ikke senk den seksuelle lavalderen!

Nesten alle mine kvinnelige bekjente har blitt voldtatt eller misbrukt- og samtlige forteller om mindre skyld i de situasjonene der de av loven ble definert som barn. Loven hjelper- på mange måter, og der den svikter "voksne", hjelper den barn. Den ansvarliggjør de som ER ansvarlige. Øk den, ikke senk den!