Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 261385

Dato: 12.04.2023

Seksuell lavalder bør være 17 år!